Men (sport) training

Ten einde wedstrijd instructie te krijgen voor u of uw paard is het mogelijk dat u opgeleid of begeleid wordt tot wedstrijdmenner. Voor elk niveau van klasse 1 tot internationaal menner behoord tot de mogelijkheden.